Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije pokrenulo telefonsko savjetovalište

U suradnji s Hrvatskom psihološkom komorom te Hrvatskim psihološkim društvom, Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije pokrenulo je telefonsko savjetovalište. Savjetovalište dostupno na broj 091/7813-627 namijenjeno je osobama u samoizolaciji ili onima kojima je potrebna stručna pomoć i podrška u nošenju s trenutnom situacijom s koronavirusom.

– Posebnu pozornost posvećujemo onima čiji su adaptacijski kapaciteti nedostatni ili već iscrpljeni: ljudima u samoizolaciji, djeci, kroničnim bolesnicima, osobama starije životne dobi koje se teže prilagođavaju izolaciji, ograničenju kontakata i kretanja te mladima koji i u ovoj situaciji mogu iskazivati nerealnu optimističnost. Ne oklijevajte, nazovite!, poručili su iz Društva.

Linija će biti aktivna 24 sata na dan, a poziva se sve zainteresirane da poprate i Facebook stranicu Društva jer će ondje objavljivati korisne informacije na tu temu.