Dovršeno je asfaltiranje krivine između Novske i Starog Grabovca

Nakon pripremnih radova na županijskoj cesti, krivini  između Novske i Starog Grabovca, nanošenjem asfaltnog sloja djelatnici cestogradnje “Strabag” završili su započeti posao prije najavljenog roka. Slijedi i uređenje bankina.

Radovima je rekonstruirana i proširena krivina u dužini oko 200 metara, poboljšani su i tehnički elementi županijske ceste, nagib zavoja na ulazu u Stari Grabovac iz pravca Novske, gdje se prije dogodilo više prometnih nezgoda. Izvedeni radovi doprinos su dodatnoj sigurnosti prometovanja.

Grad
Hrvatska
Novska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija