Dovršena deveta sezona istraživanja Jelengrada

Jelengrad je jedna od najočuvanijih kasnosrednjovjekovnih utvrda sjeverozapadne Hrvatske koja se obnavlja zahvaljujući inicijativi Povijesne udruge Moslavina te uz snažnu podršku lokalne zajednice

Ovih dana uspješno je završena deveta sezona arheoloških istraživanja srednjovjekovne utvrde Jelengrad koja je realizirana financijskom podrškom Grada Popovače i Ministarstva kulture.

Podsjetimo, Jelengrad je jedna od najočuvanijih kasnosrednjovjekovnih utvrda sjeverozapadne Hrvatske koja se obnavlja zahvaljujući inicijativi Povijesne udruge Moslavina te uz snažnu podršku lokalne zajednice.

Tako je Grad Popovača ove godine u istraživanja uložio 20.000 kuna, a kako je najavio gradonačelnik Josip Mišković od Jelengrada se planira napraviti lokacija atraktivna turistima. Ulaganja se nastavljaju i nagodinu, čime će se steći uvjeti za stvaranje Područnog odjela Muzeja Moslavine.

Događanja
Grad
Hrvatska
Popovača
Sisačko-moslavačka županija