Dodijeljeno 170 tisuća kuna za kulturu u Gradu Novska

Za potrebe Udruga u kulturi, Grad Novska je u 2019. godini dodijelio 170 tisuća kuna.

Sredstva su namijenjena za 11 redovnih aktivnosti, programa i projekata, koje građanima nude niz kulturnih događanja tijekom cijele godine. Grad Novska potporama potiče njihov rad, a kroz suradnju s kulturnjacima, nastoji se dodatno obogatiti kulturno okruženje grada.

Ugovore s predstavnicima Udruga potpisao je gradonačelnik Grada Novske Marin Piletić, koji je tom prilikom, također istaknuo značaj i doprinos ovih udruga u podizanju razine kulturnog života na području Grada.

Grad
Hrvatska
Novska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija