Dodijeljene diplome polaznicima edukacije “Interpretatori hrvatske tradicijske kulture”

Cilj edukacije bio je naučiti kako koristiti održiv model za komunikaciju interpretacije tradicijske baštine u kulturnom turizmu kroz upotrebu novih tehnologija u funkciji kreiranja doživljaja i interpretacije baštine u turističkoj destinaciji

U turističkom objektu Moslavačka priča u Maloj Ludini, župan Ivo Žinić svečano je dodijelio potvrde polaznicima edukacije “Interpretatori hrvatske tradicijske kulture”.

Naime, Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije u suradnji s visokim učilištem za komunikacije i turizam Edward Bernays provela je program edukacije za tridesetak interpretatora hrvatske tradicijske kulture. Cilj edukacije bio je naučiti kako koristiti održiv model za komunikaciju interpretacije tradicijske baštine u kulturnom turizmu kroz upotrebu novih tehnologija u funkciji kreiranja doživljaja i interpretacije baštine u turističkoj destinaciji.

Sam program izveden je kroz tri modula po tri tematske cjeline, sastojao se od teorijskog i praktičkog dijela, a proveden je u suradnji s Ansamblom narodnih plesova i pjesama Hrvatske “Lado”, Institutom za etnologiju i folkloristiku, Etnografskim muzejom u Zagrebu , te Hrvatskom obrtničkom i gospodarskom komorom.