Do danas pregledano 36.906 oštećenih objekata

Materijalna šteta od potresa prijavljena je na sveukupno 39.626 objekata

Robert Anić/PIXSELL

Na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije prijavljeno je 39.626 oštećenih stambenih objekata, a do sada je pregledano 36.906 objekata, iščitava se iz ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 408, a zbog oštećenja 4.132 pregledanih objekata.

Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled na 3.632 objekata, a privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije na njih 4.376.

Uporabljivo bez oštećenja je 695, a uporabljivo bez ograničenja je 7.188 objekata. Uporabljivo s preporukom o postupanju je 16.475 do sada pregledana objekta.