Besplatno sakupljanje i drobljenje granja

sisak_granje

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. obavještava sve korisnike kako će u razdoblju od 25. ožujka do 5. travnja, besplatno odvojeno sakupljati i drobiti granje nastalo orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja. Prijave za drobljenje i odvoz granja primaju se do 22. ožujka pozivom na broj telefona 044/540-015 u radnom vremenu od 7 do 15 sati ili email-om [email protected].

Izvan redovnog termina odvoza i drobljenja, svoje granje možete besplatno zbrinuti na reciklažnom dvorištu u sklopu odlagališta Goričica, na adresi Put stare Save 1, Sisak. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta ponedjeljak – petak od 7 do 20 sati, subotom od 8 do 12 sati.

Otpad pogodan za drobljenje čine grane od orezivanja voćki,  grane od orezivanja ukrasnog drveća, osušene voćke i ukrasno drveće, čempresi, tuje, borovi i razna grmlja. Za drobljenje nisu pogodni cvijeće, trava i lišće.

Iz Gospodarenja otpadom Sisak mole korisnike da otpad odlože na odgovarajuću manipulativnu površinu na kojoj će se moći vršiti drobljenje s traktorskom drobilicom.

Područja s kojih će se sakupljati i drobiti granje su uži i širi centar grada, Tomčev put, Vrbina, područje oko Segestice i Herbosa, Zeleni brijeg, Prečki Sisak, Viktorovac, Brzaj, Podjarak, Naselje, Caprag i Buićevo naselje.

Odvojeno sakupljanje i drobljenje granja nastalog orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja te korištenjem u energetske svrhe temelji su modernog gospodarenja otpadom. Na ovaj način gospodarenja otpadom čuvaju se šume, štedi energija i smanjuje onečišćenje okoliša.

(sisak.hr)

Grad
Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija
Sisak