Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Obavijest_DDK_web_OZUJAK_2019_40

Gradsko društvo Crvenog križa Novska poziva darivatelje krvi na prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu iz Zagreba.

Akcija darivanja krvi održati će se:
– U Novskoj, u ponedjeljak 25.03.2019. u Vatrogasnom domu DVD-a Novska u vremenu od 9 – 16 sati,
– U Novskoj u utorak, 26.03.2019. u Vatrogasnom domu u vremenu od 10-14 sati
– U Lipovljanima u srijedu 27.03.2019. godine od 11-15 sati u Vatrogasnom domu DVD-a Lipovljani.

Višestrukim darivanjem krvi stječe se pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja participacije iz osnovnog zdravstvenog osiguranja utvrđenog Programom mjera zdravstvene zaštite. (Novska.hr)

Grad
Hrvatska
Lipovljani
Novska
Općina
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija